FÅBERG SOKN

2625 FÅBERG 61 05 43 40 anna.sylvia@kirkekontoret.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GUNVOR MERETE ØFSTI 54 år, spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
LEIF OLAV AURLIEN 61 år, gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 418 stemmer
SIGMUND SOLLIEN 58 år, gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
KARI HANNE KLYNDERUD SUNDFØR 49 år, landskapsarkitekt
Nominasjonskomiteens liste 401 stemmer
JOHNNY SKILLEBEKK KJETLIEN 54 år, selger/ gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer
HILDE RUGSVEEN 48 år, regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
HÅKON RUSTAD 43 år, ingeniør/ gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
AUD MARIE AAMODT-BRÆNDEN 51 år, lærer
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer

Varamedlemmer

ODD ARNE BRENN 44 år, skogbruksplanlegger
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
CECILIE MARGRETHE NYGREN 52 år, kunstner
Nominasjonskomiteens liste 379 stemmer
MARIT SOLVOR FINSRUD MORK 51 år, ekspeditør
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
MARIANNE LIER 61 år, kjøkkenassistent
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
KNUT HELGE HAGEN 73 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 367 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNVOR MERETE ØFSTI Stilling: spesialrådgiver Alder: 50 2625 FÅBERG
2
LEIF OLAV AURLIEN Stilling: gardbruker Alder: 57 2656 FOLLEBU
3
ODD ARNE BRENN Stilling: skogbruksplanlegger Alder: 40 2625 FÅBERG
4
HILDE RUGSVEEN Stilling: regnskapsfører Alder: 44 2625 FÅBERG
5
JOHNNY SKILLEBEKK KJETLIEN Stilling: selger/ gardbruker Alder: 50 2625 FÅBERG
6
CECILIE MARGRETHE NYGREN Stilling: kunstner Alder: 48 2625 FÅBERG
7
HÅKON RUSTAD Stilling: ingeniør/ gardbruker Alder: 39 2625 FÅBERG
8
SIGMUND SOLLIEN Stilling: gardbruker Alder: 54 2625 FÅBERG
9
MARIT SOLVOR FINSRUD MORK Stilling: ekspeditør Alder: 47 2625 FÅBERG
10
KARI HANNE KLYNDERUD SUNDFØR Stilling: landskapsarkitekt Alder: 45 2625 FÅBERG
11
KNUT HELGE HAGEN Stilling: pensjonist Alder: 69 2625 FÅBERG
12
MARIANNE LIER Stilling: kjøkkenassistent Alder: 57 2625 FÅBERG
13
AUD MARIE AAMODT-BRÆNDEN Stilling: lærer Alder: 47 2625 FÅBERG