HUNN SOKN

2815 GJØVIK 61 14 64 80 post@gjovik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SOLVOR SANDMARK 50 år, Støttekontaktkoordin
Nominasjonskomiteens liste 772 stemmer
TORUNN ANTONSEN BERGE 58 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer
KLAUS ARNE MUNKEBY LINAAE 43 år, Advokat
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
HEGE SKUMLIEN 52 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 707 stemmer
EVA IRENE HOVDE 61 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
KIRSTI BRØRBY SANDVIK 61 år, Bedriftssykepleier
Nominasjonskomiteens liste 684 stemmer
LENE LØFGREN SKONNORD 61 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 681 stemmer
BRITA FYKSE WESNES 57 år, Yrkesfaglærerstudent
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer

Varamedlemmer

KIRSTEN OLINE GAUTESTAD 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
JOHN SKUNDBERG 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 671 stemmer
KARI VIGDIS AMLIEN KRISTIANSEN 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
METTE IRENE BERGUM SKUNDBERG 54 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 659 stemmer
MARGRETHE AUGDAL BERNTSEN 64 år, -
Nominasjonskomiteens liste 644 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SOLVOR SANDMARK Stilling: Støttekontaktkoordin Alder: 46 2821 GJØVIK
2
KIRSTEN OLINE GAUTESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 66 2827 HUNNDALEN
3
KLAUS ARNE MUNKEBY Stilling: Advokat Alder: 39 2819 GJØVIK
4
EVA IRENE HOVDE Stilling: Sykepleier Alder: 57 2827 HUNNDALEN
5
JOHN SKUNDBERG Stilling: Pensjonist Alder: 74 2825 GJØVIK
6
KARI VIGDIS AMLIEN KRISTIANSEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 2819 GJØVIK
7
HEGE SKUMLIEN Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 48 2827 HUNNDALEN
8
KIRSTI BRØRBY SANDVIK Stilling: Bedriftssykepleier Alder: 57 2821 GJØVIK
9
MARGRETHE AUGDAL BERNTSEN Stilling: - Alder: 60 2819 GJØVIK
10
BRITA FYKSE WESNES Stilling: Yrkesfaglærerstudent Alder: 53 2819 GJØVIK
11
METTE IRENE BERGUM SKUNDBERG Stilling: Hjemmeværende Alder: 50 2827 HUNNDALEN
12
TORUNN ANTONSEN BERGE Stilling: Sykepleier Alder: 54 2827 HUNNDALEN
13
LENE LØFGREN SKONNORD Stilling: Lærer Alder: 57 2819 GJØVIK