GARMO SOKN

2685 GARMO 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TORSTEIN GARMO 69 år,
Lista til nominasjonskomiteen 281 røyster
STEINAR HOV 59 år,
Lista til nominasjonskomiteen 261 røyster

Varamedlemer

HELGE HUSOM 58 år,
Lista til nominasjonskomiteen 257 røyster
OLE RUNE SKANSEN 49 år,
Lista til nominasjonskomiteen 252 røyster
SIGRUN GARMO 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 244 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
TORSTEIN GARMO Stilling: Alder: 66 2685 GARMO
2
SIGRUN GARMO Stilling: Alder: 49 2685 GARMO
3
STEINAR HOV Stilling: Alder: 56 2685 GARMO
4
HELGE HUSOM Stilling: Alder: 55 2685 GARMO
5
BODIL KLEIVEN Stilling: Alder: 48 2686 LOM
6
TINA TURTUM Stilling: Alder: 24 2686 LOM
7
OLE RUNE SKANSEN Stilling: Alder: 46 2685 GARMO
8
ODDRUN PAULINE LØKKEN Stilling: Alder: 32 2685 GARMO