LOM SOKN

, 2686 LOM 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

PER MORTEN MORK 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 305 røyster
MARIT SLETTEN 27 år,
Lista til nominasjonskomiteen 297 røyster
ELDRI BJØRNSTAD KOLDEN 47 år,
Lista til nominasjonskomiteen 297 røyster

Varamedlemer

MARIANN HELSTAD 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 290 røyster
BENTE KRISTIN SULHEIM OVESEN 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 287 røyster
AUD KVAMME 48 år,
Lista til nominasjonskomiteen 278 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BENTE KRISTIN SULHEIM OVESEN Stilling: Alder: 64 2686 LOM
2
ROLV OLAV RUSTEN Stilling: Alder: 60 2686 LOM
3
MARIT SLETTEN Stilling: Alder: 23 2686 LOM
4
ELDRI BJØRNSTAD KOLDEN Stilling: Alder: 43 2686 LOM
5
PER MORTEN MORK Stilling: Alder: 48 2686 LOM
6
BÅRD HANEM Stilling: Alder: 75 2686 LOM
7
MARIANN HELSTAD Stilling: Alder: 48 2686 LOM
8
PER HÅVARD HUSOM Stilling: Alder: 50 2686 LOM
9
AUD KVAMME Stilling: Alder: 44 2686 LOM
10
KJELL MAGNE LUNNA Stilling: Alder: 55 2686 LOM