BØVERDALEN SOKN

2687 BØVERDALEN 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

RANDI GLIMSDAL BAKKE 55 år,
Lista til nominasjonskomiteen 127 røyster
ASBJØRN HANSEN 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster

Varamedlemer

STEINAR AABØ 32 år,
Lista til nominasjonskomiteen 123 røyster
MINA RIGMOR MARSTEIN 56 år,
Lista til nominasjonskomiteen 122 røyster
ANNE REGINA GALDE 37 år,
Lista til nominasjonskomiteen 120 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ASBJØRN HANSEN Stilling: Alder: 62 2687 BØVERDALEN
2
RANDI GLIMSDAL BAKKE Stilling: Alder: 52 2686 LOM
3
STEINAR AABØ Stilling: Alder: 29 2687 BØVERDALEN
4
MINA RIGMOR MARSTEIN Stilling: Alder: 53 2687 BØVERDALEN
5
ANNE REGINA GALDE Stilling: Alder: 34 2687 BØVERDALEN
6
KARI ANNA BÆKKEN Stilling: Alder: 61 2687 BØVERDALEN
7
HALLDIS SOLFRID KVÅLSHAGEN Stilling: Alder: 52 2687 BØVERDALEN
8
INGRID VASSMO SULHEIM Stilling: Alder: 35 2686 LOM