KOLBU SOKN

2847 KOLBU 61 14 70 10 kolbu@ostre-toten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BERIT DAHL 60 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
ROLF PETTERSEN MO 47 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
GUNHILD NARUM FURULUND 36 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
INGER KARIN NYGAARD 46 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
PER JARLE MØLLERHAGEN 58 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
GUNN HELEN SKOGEN REBNE 49 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 439 stemmer

Varamedlemmer

ERIK OLA DOKKEN 74 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer
DAVID NARUM 48 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
INGRID LUNDGÅRD MØLLERHAGEN 51 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
LIVE NARUM 70 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 424 stemmer
MAGNE H SETHNE 80 år, xx
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BERIT DAHL Stilling: xx Alder: 57 2847 KOLBU
2
GUNN HELEN SKOGEN REBNE Stilling: xx Alder: 46 2847 KOLBU
3
ROLF PETTERSEN MO Stilling: xx Alder: 44 2847 KOLBU
4
INGRID LUNDGÅRD MØLLERHAGEN Stilling: xx Alder: 48 2850 LENA
5
GUNHILD NARUM FURULUND Stilling: xx Alder: 33 2847 KOLBU
6
ERIK OLA DOKKEN Stilling: xx Alder: 71 2850 LENA
7
INGER KARIN NYGAARD Stilling: xx Alder: 43 2850 LENA
8
ANITA FJELLHEIM Stilling: xx Alder: 50 2847 KOLBU
9
MAGNE H SETHNE Stilling: xx Alder: 77 2847 KOLBU
10
LIVE NARUM Stilling: xx Alder: 67 2847 KOLBU
11
PER JARLE MØLLERHAGEN Stilling: xx Alder: 55 2850 LENA
12
TONE ANITA HÅKENSEN Stilling: xx Alder: 43 2847 KOLBU
13
KIRSTEN INGA FOSSUM Stilling: xx Alder: 65 2847 KOLBU
14
DAVID NARUM Stilling: xx Alder: 45 2847 KOLBU