ÅS SOKN

2840 REINSVOLL 61 19 72 15 menighetskontor.aas@vestretoten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

OLE JAKOB DYRNES 56 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 756 stemmer
TROND AMLIE 60 år, Formuesforvalter
Nominasjonskomiteens liste 743 stemmer
JORUNN SÆBØ 51 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 721 stemmer
JORUN GRANBERG 43 år, Ungdomsskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 702 stemmer
MARIT NARUM LUNDBY 60 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 699 stemmer
SJUR ØDEGAARD 72 år, Priv.prakt.veterinær
Nominasjonskomiteens liste 696 stemmer

Varamedlemmer

RITA STORSLETTEN HOEL 49 år, Skoleassistent
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
KEN AXEL SIVESINDTAJET LUNN 57 år, Fagsjef
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
TERJE VEGAR LARSEN 54 år, Fagrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 658 stemmer
MARIT SYNNØVE BJERKEENGEN 74 år, Hjelpepl./pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer
ROGER KARLSEN 57 år, Uførepensjonist
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE JAKOB DYRNES Stilling: Daglig leder Alder: 52 2846 BØVERBRU
2
JORUNN SÆBØ Stilling: Lærer Alder: 47 2846 BØVERBRU
3
TROND AMLIE Stilling: Formuesforvalter Alder: 56 2846 BØVERBRU
4
RITA STORSLETTEN HOEL Stilling: Skoleassistent Alder: 45 2846 BØVERBRU
5
SJUR ØDEGAARD Stilling: Priv.prakt.veterinær Alder: 68 2840 REINSVOLL
6
JORUN GRANBERG Stilling: Ungdomsskolelærer Alder: 39 2846 BØVERBRU
7
KEN AXEL SIVESINDTAJET LUNN Stilling: Fagsjef Alder: 53 2846 BØVERBRU
8
MARIT SYNNØVE BJERKEENGEN Stilling: Hjelpepl./pensjonist Alder: 70 2840 REINSVOLL
9
TERJE VEGAR LARSEN Stilling: Fagrådgiver Alder: 50 2830 RAUFOSS
10
ROGER KARLSEN Stilling: Uførepensjonist Alder: 53 2846 BØVERBRU
11
MARIT NARUM LUNDBY Stilling: Lærer Alder: 56 2846 BØVERBRU