EINA SOKN

Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 REINSVOLL 61 19 72 15 ht436@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LARS ARNE MJØRLUND 54 år, Prosj./systemansvarl
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer
GUNDA-MARIE AMLIEN BRUCE 40 år, Sanger
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
TRINE BERG 53 år, Sykehusapoteker
Nominasjonskomiteens liste 506 stemmer
RUNE HANSERUD 37 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 492 stemmer
KARI RINGERUD 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
MONA HELEN KLØVRUD 29 år, Vernepleierstudent
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer

Varamedlemmer

SVEIN ULVEN 49 år, Maskinkjører
Nominasjonskomiteens liste 471 stemmer
BØRRE MATHIAS LILLEENGEN 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
ANNE VERONICA SANDVOLD 39 år, Veileder i NAV
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
EVA SUSANNE ANDERSEN RØSTADSTUEN 46 år, Barne-og ungd.arbeid
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
TONE MERETE LUND 50 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 458 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS ARNE MJØRLUND Stilling: Prosj./systemansvarl Alder: 51 2843 EINA
2
KARI RINGERUD Stilling: Pensjonist Alder: 70 2843 EINA
3
RUNE HANSERUD Stilling: Lærer Alder: 34 2843 EINA
4
MONA HELEN KLØVRUD Stilling: Vernepleierstudent Alder: 26 2843 EINA
5
TRINE BERG Stilling: Sykehusapoteker Alder: 50 2843 EINA
6
BØRRE MATHIAS LILLEENGEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2843 EINA
7
GUNDA-MARIE AMLIEN BRUCE Stilling: Sanger Alder: 37 2843 EINA
8
SVEIN ULVEN Stilling: Maskinkjører Alder: 46 2843 EINA
9
TONE MERETE LUND Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 47 2843 EINA
10
EVA SUSANNE ANDERSEN RØSTADSTUEN Stilling: Barne-og ungd.arbeid Alder: 43 2843 EINA
11
RONNY DOTSET Stilling: Selger Alder: 45 2843 EINA
12
ANNE VERONICA SANDVOLD Stilling: Veileder i NAV Alder: 36 2843 EINA