GRAN/TINGELSTAD SOKN

2770 JAREN 61 33 52 05 post@gran.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SIRI MARIANN BARBARA JEANETTE BESTUL JOHNSEN 51 år, Lektor
Nominasjonskomiteens liste 789 stemmer
BJØRN ULSET 76 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer
LISE NESBAKKEN HELMEN 42 år, Logoped
Nominasjonskomiteens liste 785 stemmer
REIDUN MARIE HELMEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 761 stemmer
HANS BJØRGE 68 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 753 stemmer
TERJE ØISTAD 65 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 750 stemmer

Varamedlemmer

MARIE VIKEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 740 stemmer
INGUNN OTTESEN 44 år, Førstekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 733 stemmer
KNUT STERUD 64 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer
BENTE GRANSHAGEN BRENDENGEN 53 år, Regnskapsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
BJØRG SYNNØVE AASTORP BJELLA 69 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 724 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SIRI MARIANN BARBARA JEANETTE BESTUL JOHNSEN Stilling: Lektor Alder: 47 2760 BRANDBU
2
MARIE VIKEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 2750 GRAN
3
LISE NESBAKKEN HELMEN Stilling: Logoped Alder: 38 2750 GRAN
4
KNUT STERUD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 60 2760 BRANDBU
5
BJØRN ULSET Stilling: Pensjonist Alder: 72 2760 BRANDBU
6
BENTE GRANSHAGEN BRENDENGEN Stilling: Regnskapsmedarbeider Alder: 49 2750 GRAN
7
TERJE ØISTAD Stilling: Daglig leder Alder: 61 2750 GRAN
8
INGUNN OTTESEN Stilling: Førstekonsulent Alder: 40 2760 BRANDBU
9
REIDUN MARIE HELMEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 2750 GRAN
10
HANS BJØRGE Stilling: Bonde Alder: 64 2750 GRAN
11
BJØRG SYNNØVE AASTORP BJELLA Stilling: Lærer Alder: 65 2750 GRAN