FLUBERG SOKN

2860 HOV 61 12 66 70 arnhild.hagenborg@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGER LYSEN 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
MARIT WOLLHEIM 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
BRITT ELIN RØVIK 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
WENCHE BJOR SÆTHRE 59 år,
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
HARALD NYGAARD MIKKELSEN 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
SOLVEIG MARIE GRANDHAGEN 74 år,
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
HILDUR FALLINGEN 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
TORE NYGÅRD 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer

Varamedlemmer

JORUNN NYSTUEN SAALER 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LYSEN Stilling: Alder: 52 2862 FLUBERG
2
HARALD NYGAARD MIKKELSEN Stilling: Alder: 53 2861 LANDÅSBYGDA
3
TORE NYGÅRD Stilling: Alder: 60 2879 ODNES
4
WENCHE BJOR SÆTHRE Stilling: Alder: 55 2860 HOV
5
MARIT WOLLHEIM Stilling: Alder: 56 2862 FLUBERG
6
SOLVEIG MARIE GRANDHAGEN Stilling: Alder: 70 2862 FLUBERG
7
JORUNN NYSTUEN SAALER Stilling: Alder: 62 2860 HOV
8
HILDUR FALLINGEN Stilling: Alder: 47 2879 ODNES
9
BRITT ELIN RØVIK Stilling: Alder: 40 2862 FLUBERG