SKUTE SOKN

2860 HOV 61 12 66 70 arnhild.hagenborg@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RUNA BJONE 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
KARI FLATLIEN 54 år,
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
BJØRG VESTLAND KNUTSEN 59 år,
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
LARS NILS HOLST 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
HÅKON WAHLSTRØM 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
METTE STENSVOLD 45 år,
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer

Varamedlemmer

JAN ERIK SØRENGEN 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
TERJE KLUTE 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
LOLA RUTH BORGHILD KOLKIN 68 år,
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
HÅKON ALFRED KRISTIAN JOHANSEN 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
JOMAR RØNNING-VOLLE 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNA BJONE Stilling: Alder: 52 3522 BJONEROA
2
LARS NILS HOLST Stilling: Alder: 67 2860 HOV
3
KARI FLATLIEN Stilling: Alder: 50 2860 HOV
4
HÅKON ALFRED KRISTIAN JOHANSEN Stilling: Alder: 58 2860 HOV
5
LOLA RUTH BORGHILD KOLKIN Stilling: Alder: 64 2860 HOV
6
JOMAR RØNNING-VOLLE Stilling: Alder: 44 2860 HOV
7
TERJE KLUTE Stilling: Alder: 56 3522 BJONEROA
8
BJØRG VESTLAND KNUTSEN Stilling: Alder: 55 2860 HOV
9
METTE STENSVOLD Stilling: Alder: 41 2860 HOV
10
HÅKON WAHLSTRØM Stilling: Alder: 56 2860 HOV
11
JAN ERIK SØRENGEN Stilling: Alder: 44 2860 HOV