TORPA SOKN

2881 AUST-TORPA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BRITT JULIE BJØRKELI 38 år, Barnevern
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
MARGRETHE KLEVMOEN RYTTERSVEEN 32 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 350 stemmer
LEIF BERGET 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
TURID HAUGERUD BJØRNSRUD 46 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
OLAF BJØRKELI 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
GEIR OLAV NORDRUM 49 år, Taxisjåfør
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer

Varamedlemmer

ANN KRISTIN SKJØLÅS 52 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
HELEN BAKKE KLEMOEN 30 år, Ukjent
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
BENTE BRATLIEN BERGET 47 år, Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
AUD KRISTIN GJERDBAKKEN 43 år, Ped.leder
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
TOMMY STORHEIL 43 år, Taxisjåfør/vikar
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR OLAV NORDRUM Stilling: Taxisjåfør Alder: 46 2880 NORD-TORPA
2
BRITT JULIE BJØRKELI Stilling: Barnevern Alder: 35 2881 AUST-TORPA
3
TURID BJØRNSRUD Stilling: Hjemmeværende Alder: 43 2880 NORD-TORPA
4
OLAF BJØRKELI Stilling: Pensjonist Alder: 68 2881 AUST-TORPA
5
BENTE BRATLIEN BERGET Stilling: Sekretær Alder: 44 2881 AUST-TORPA
6
LEIF BERGET Stilling: Pensjonist Alder: 68 2881 AUST-TORPA
7
MARGRETHE KLEVMOEN RYTTERSVEEN Stilling: Lærer Alder: 29 2880 NORD-TORPA
8
HELEN BAKKE Stilling: Ukjent Alder: 27 2880 NORD-TORPA
9
AUD KRISTIN GJERDBAKKEN Stilling: Ped.leder Alder: 40 2881 AUST-TORPA
10
ANN KRISTIN SKJØLÅS Stilling: Lærer Alder: 49 2881 AUST-TORPA
11
SIW KATHRINE LOENG Stilling: Sykepleier Alder: 27 2881 AUST-TORPA
12
TOMMY STORHEIL Stilling: Taxisjåfør/vikar Alder: 40 2880 NORD-TORPA