LEIRSKOGEN SOKN

2930 BAGN 61 34 85 00 kirke@sor-aurdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ARNT MAGNE STENSÆTER 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
ASTRID HAFTON 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
ROBERT DALEN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 66 stemmer
GERD SIGRUNN TØRHAUG SKJÆRSTEIN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer

Varamedlemmer

ANNE-GRETHE OTTOSEN 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
ANNE LISE SØRBØEN 76 år,
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
LILL KRISTIN GJELLUM 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
MARI HARLAUG NERØDEGÅRD 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
RAKEL NYBRÅTEN 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 60 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNT MAGNE STENSÆTER Stilling: Alder: 41 2930 BAGN
2
ASTRID HAFTON Stilling: Alder: 48 2930 BAGN
3
GERD SIGRUNN TØRHAUG SKJÆRSTEIN Stilling: Alder: 50 2930 BAGN
4
ROBERT DALEN Stilling: Alder: 50 2930 BAGN
5
LILL KRISTIN GJELLUM Stilling: Alder: 48 2930 BAGN
6
MARI HARLAUG NERØDEGÅRD Stilling: Alder: 63 2930 BAGN
7
ANNE-GRETHE OTTOSEN Stilling: Alder: 41 2930 BAGN
8
ANNE LISE SØRBØEN Stilling: Alder: 73 2930 BAGN
9
RAKEL NYBRÅTEN Stilling: Alder: 64 2930 BAGN