REINLI SOKN

Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN 61 34 85 00 kirke@sor-aurdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MARIANNE HALDIS JENSEN 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
RANDI FREMGAARD 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
GERD ODDRUN STAVEDAL 65 år,
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
MONA ANDREASSEN 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer

Varamedlemmer

OLA ERIKSON RØANG 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
ANNE OLAVE HAGENE AAS 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
WENCHE STØYL ØSTGÅRD 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
INGE ANDRÉ LILLEMOEN 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
FINN NYMOEN 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE OLAVE HAGENE AAS Stilling: Alder: 66 2933 REINLI
2
MONA ANDREASSEN Stilling: Alder: 48 2933 REINLI
3
RANDI FREMGAARD Stilling: Alder: 61 2933 REINLI
4
MARIANNE HALDIS JENSEN Stilling: Alder: 61 2933 REINLI
5
INGE ANDRÉ LILLEMOEN Stilling: Alder: 43 2933 REINLI
6
FINN NYMOEN Stilling: Alder: 52 2933 REINLI
7
OLA ERIKSON RØANG Stilling: Alder: 63 2933 REINLI
8
GERD ODDRUN STAVEDAL Stilling: Alder: 62 2933 REINLI
9
WENCHE STØYL ØSTGÅRD Stilling: Alder: 64 2933 REINLI