BEGNADALEN SOKN

Valdresvegen, 2936 BEGNADALEN 61 34 85 00 kirke@sor-aurdal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

GERD ELIN DAMSLORA 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
RAGNA TRANDHEIM HEIENE 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
LEIF JARLE ASHEIM 68 år,
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
HANS ALLERGOTH 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer

Varamedlemmer

CAMILLA INGRIRUD 38 år,
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
SYNNØVE GABRIELSEN 39 år,
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
LENA BØLVIKEN 35 år,
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
HALGRIM RASMUS PILTINGSRUD 47 år,
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
OLAV LIEN 36 år,
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD ELIN DAMSLORA Stilling: Alder: 50 2936 BEGNADALEN
2
HANS ALLERGOTH Stilling: Alder: 43 2936 BEGNADALEN
3
SIV ELISABET NILSEN Stilling: Alder: 32 2937 BEGNA
4
CAMILLA INGRIRUD Stilling: Alder: 35 2937 BEGNA
5
LEIF JARLE ASHEIM Stilling: Alder: 65 2930 BAGN
6
RAGNA TRANDHEIM HEIENE Stilling: Alder: 64 2937 BEGNA
7
KJELL NYBAKKE Stilling: Alder: 42 2937 BEGNA
8
MAY BRITT ANDREASSEN Stilling: Alder: 39 2930 BAGN
9
OLAV LIEN Stilling: Alder: 33 2936 BEGNADALEN
10
HANNE NYGAARD GRIMSRUD Stilling: Alder: 54 2937 BEGNA
11
SYNNØVE GABRIELSEN Stilling: Alder: 36 2936 BEGNADALEN
12
LENA BØLVIKEN Stilling: Alder: 32 2937 BEGNA
13
TOR ANDREASSEN Stilling: Alder: 38 2937 BEGNA
14
MONICA KOLSRUD Stilling: Alder: 39 2937 BEGNA
15
PER IVAR NYBAKKE Stilling: Alder: 50 2937 BEGNA
16
HALGRIM RASMUS PILTINGSRUD Stilling: Alder: 44 2937 BEGNA