BRUFLAT SOKN

Kyrkjekontoret, 2890 ETNEDAL 61 12 13 00 soknepresten@etnedal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

MARIA JOHANNE KOMPEN 37 år, Lærer og gardbruker
Lista til nominasjonskomiteen 316 røyster
OLE BERGENE 71 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 299 røyster
KJELL JØRGEN FJELD 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 278 røyster
ANDERS LUNDE 71 år, Reiseoperatør
Lista til nominasjonskomiteen 275 røyster
INGUN KOMPEN 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 256 røyster
LIV MARIT ROEN SVEEN 53 år, Renholder
Lista til nominasjonskomiteen 253 røyster

Varamedlemer

JOHANNES LOFTHUS 47 år, Lærer
Lista til nominasjonskomiteen 249 røyster
ELIN HELENE SOLBERG 76 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 243 røyster
TORUNN FREDRIKSEN 34 år, Hjemmeværende
Lista til nominasjonskomiteen 241 røyster
SVEIN ERIK SLÅTTSVEEN 57 år, Drosjesjåfør
Lista til nominasjonskomiteen 240 røyster
ANNE LISE BRATTENG 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 235 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MARIA JOHANNE KOMPEN Stilling: Lærer og gardbruker Alder: 34 2890 ETNEDAL
2
KJELL JØRGEN FJELD Stilling: Pensjonist Alder: 69 2890 ETNEDAL
3
OLE BERGENE Stilling: Pensjonist Alder: 68 2890 ETNEDAL
4
INGUN KOMPEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 2890 ETNEDAL
5
LIV MARIT ROEN SVEEN Stilling: Renholder Alder: 50 2890 ETNEDAL
6
ANNE LISE BRATTENG Stilling: Pensjonist Alder: 71 2890 ETNEDAL
7
ANDERS LUNDE Stilling: Reiseoperatør Alder: 68 2890 ETNEDAL
8
ELIN HELENE SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 73 2890 ETNEDAL
9
JOHANNES LOFTHUS Stilling: Lærer Alder: 44 2890 ETNEDAL
10
TORUNN FREDRIKSEN Stilling: Hjemmeværende Alder: 31 2890 ETNEDAL
11
SVEIN ERIK SLÅTTSVEEN Stilling: Drosjesjåfør Alder: 54 2890 ETNEDAL