NORD-ETNEDAL SOKN

Kyrkjekontoret, 2890 ETNEDAL 61 12 13 00 soknepresten@etnedal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

STEINAR STENSETH 52 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 105 røyster
ASTRID TOLLEHAUG 61 år, Landbruksavløser
Lista til nominasjonskomiteen 102 røyster
KLARA THON MÅNUM 62 år, Sakshandsamar
Lista til nominasjonskomiteen 96 røyster
ANNE MARIE SOLBREKKEN 62 år, Sakshandsamar
Lista til nominasjonskomiteen 95 røyster

Varamedlemer

AUD NORUNN HAGASETH LIE 53 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 92 røyster
KARI SKOGSTAD 39 år, Dagleg leder
Lista til nominasjonskomiteen 91 røyster
ODDVEIG BERGSBAKKEN 57 år, Restaurantarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 84 røyster
KARL TONNY KVERNMO 42 år, Næringsdrivande
Lista til nominasjonskomiteen 83 røyster
JORUNN BERGSBAKKEN 46 år, Avløysar
Lista til nominasjonskomiteen 80 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ANNE MARIE SOLBREKKEN Stilling: Sakshandsamar Alder: 59 2890 ETNEDAL
2
STEINAR STENSETH Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 49 2890 ETNEDAL
3
KARI SKOGSTAD Stilling: Dagleg leder Alder: 36 2890 ETNEDAL
4
ODDVEIG BERGSBAKKEN Stilling: Restaurantarbeidar Alder: 54 2890 ETNEDAL
5
KARL TONNY KVERNMO Stilling: Næringsdrivande Alder: 39 2890 ETNEDAL
6
JORUNN BERGSBAKKEN Stilling: Avløysar Alder: 43 2890 ETNEDAL
7
ASTRID TOLLEHAUG Stilling: Landbruksavløser Alder: 58 2890 ETNEDAL
8
KLARA THON MÅNUM Stilling: Sakshandsamar Alder: 59 2890 ETNEDAL
9
AUD NORUNN HAGASETH LIE Stilling: Gardbrukar Alder: 50 2890 ETNEDAL