TISLEIDALEN SOKN

2923 TISLEIDALEN 61 35 90 00 ralip@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNA RUST HOLT 68 år,
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
LISBETH JEMTLAND 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
RANDI LILL PEDERSEN 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
EINAR LYHUS 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer

Varamedlemmer

STIAN BORGAN BERGENE 33 år,
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
OLA LØKKEN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
JAN SUNE ADOLFSSON 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
LIV LAILA MOLLERUD 71 år,
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
EINAR LYHUS Stilling: Alder: 60 2923 TISLEIDALEN
2
OLA LØKKEN Stilling: Alder: 50 2923 TISLEIDALEN
3
RANDI LILL PEDERSEN Stilling: Alder: 59 2923 TISLEIDALEN
4
STIAN BORGAN BERGENE Stilling: Alder: 30 2923 TISLEIDALEN
5
ANNA RUST HOLT Stilling: Alder: 65 2923 TISLEIDALEN
6
LISBETH JEMTLAND Stilling: Alder: 53 2923 TISLEIDALEN
7
JAN SUNE ADOLFSSON Stilling: Alder: 59 2923 TISLEIDALEN
8
LIV LAILA MOLLERUD Stilling: Alder: 68 2923 TISLEIDALEN