VOLBU SOKN

, 2940 HEGGENES 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HANNE NATALIE DYSTEBAKKEN ROLANDSGARD 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
ODDGEIR NØBBEN 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
ANITA HELLE 44 år,
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
EINAR STIG ERIKSEN 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
ARNLAUG EKERBAKKE 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
SYVER GARVIK 42 år,
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer

Varamedlemmer

METTE STORENG 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
LARS INGE MYHRE 48 år,
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
MARIANNE STRAUM 42 år,
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
SILJE SKATTEBO 31 år,
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
ELISABETH HILMEN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HANNE NATALIE DYSTEBAKKEN ROLANDSGARD Stilling: Alder: 58 2943 ROGNE
2
MARIANNE STRAUM Stilling: Alder: 38 2940 HEGGENES
3
ODDGEIR NØBBEN Stilling: Alder: 52 2940 HEGGENES
4
EINAR STIG ERIKSEN Stilling: Alder: 65 2943 ROGNE
5
SYVER GARVIK Stilling: Alder: 38 2940 HEGGENES
6
ANITA HELLE Stilling: Alder: 40 2943 ROGNE
7
ARNLAUG EKERBAKKE Stilling: Alder: 52 2943 ROGNE
8
METTE STORENG Stilling: Alder: 60 2940 HEGGENES
9
LARS INGE MYHRE Stilling: Alder: 44 2943 ROGNE
10
ELISABETH HILMEN Stilling: Alder: 49 2943 ROGNE
11
LIV ELLESTAD MARTINSEN Stilling: Alder: 65 2940 HEGGENES
12
JORUNN ONSTAD Stilling: Alder: 48 2943 ROGNE
13
SILJE SKATTEBO Stilling: Alder: 27 2940 HEGGENES
14
SVEN ROLFSEN Stilling: Alder: 70 2940 HEGGENES
15
ODD ARNE RUDI Stilling: Alder: 54 2943 ROGNE