HEGGE SOKN

2950 SKAMMESTEIN 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

GUNVOR HEGGE 63 år,
Lista til nominasjonskomiteen 214 røyster
JOHN MAGNUS SANDBERG 34 år,
Lista til nominasjonskomiteen 185 røyster
BJØRN TIDEMANN RØYNE 38 år,
Lista til nominasjonskomiteen 182 røyster
MARIT INGJERD ROBØLE 70 år,
Lista til nominasjonskomiteen 181 røyster
SILJE NORDTORP 26 år,
Lista til nominasjonskomiteen 180 røyster
MONJA DALEN SKJERSTEIN 44 år,
Lista til nominasjonskomiteen 178 røyster

Varamedlemer

HILDE BRIGITTE ROGNE BRENDEN 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 176 røyster
ARVE ENGER 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 176 røyster
BARBO STAVEHAUG ALFSTAD 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 173 røyster
JAN OVE BREDESEN 50 år,
Lista til nominasjonskomiteen 172 røyster
ANNE TORIL KJONERUD 51 år,
Lista til nominasjonskomiteen 172 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
GUNVOR HEGGE Stilling: Alder: 60 2950 SKAMMESTEIN
2
JOHN MAGNUS SANDBERG Stilling: Alder: 31 2940 HEGGENES
3
HILDE BRIGITTE ROGNE BRENDEN Stilling: Alder: 50 2940 HEGGENES
4
JAN OVE BREDESEN Stilling: Alder: 47 2940 HEGGENES
5
SILJE NORDTORP Stilling: Alder: 23 2940 HEGGENES
6
MONJA DALEN SKJERSTEIN Stilling: Alder: 41 2940 HEGGENES
7
BJØRN TIDEMANN RØYNE Stilling: Alder: 35 2940 HEGGENES
8
MARIT INGJERD ROBØLE Stilling: Alder: 67 2940 HEGGENES
9
ARVE ENGER Stilling: Alder: 57 2950 SKAMMESTEIN
10
ANNE TORIL KJONERUD Stilling: Alder: 48 2940 HEGGENES
11
TORSTEIN MELBY Stilling: Alder: 48 2940 HEGGENES
12
ANNE KRISTIN NORDSVEEN Stilling: Alder: 48 2940 HEGGENES
13
KRISTIAN KOLBJØRNSHUS Stilling: Alder: 38 2940 HEGGENES
14
BARBO STAVEHAUG ALFSTAD Stilling: Alder: 51 2940 HEGGENES
15
ODDRUN MARGRETHE ROBØLE Stilling: Alder: 42 2940 HEGGENES