LIDAR SOKN

2950 SKAMMESTEIN 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

BJØRG TORILL SKREBERGENE 45 år,
Lista til nominasjonskomiteen 224 røyster
AUD EVA BERGO 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 221 røyster
JORID MORISBAK 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 220 røyster
METTE MARI LEIN 64 år,
Lista til nominasjonskomiteen 213 røyster
SIGBJØRN HEGGE 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 203 røyster
SISSEL ROGNE 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 202 røyster

Varamedlemer

ODD LIEN 57 år,
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster
EGIL SKOGLUND 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 200 røyster
SIV MARIE BERGUM 57 år,
Lista til nominasjonskomiteen 200 røyster
SIGBJØRN EVENSEN 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 196 røyster
ANNE MARIE HOVI 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 196 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BJØRG TORILL SKREBERGENE Stilling: Alder: 42 2952 BEITO
2
ODD LIEN Stilling: Alder: 54 2950 SKAMMESTEIN
3
AUD EVA BERGO Stilling: Alder: 62 2953 BEITOSTØLEN
4
SIGBJØRN HEGGE Stilling: Alder: 51 2950 SKAMMESTEIN
5
METTE MARI LEIN Stilling: Alder: 61 2953 BEITOSTØLEN
6
ANDERS SKREBERGENE Stilling: Alder: 28 2952 BEITO
7
JORID MORISBAK Stilling: Alder: 68 2953 BEITOSTØLEN
8
EGIL SKOGLUND Stilling: Alder: 49 2953 BEITOSTØLEN
9
SISSEL ROGNE Stilling: Alder: 57 2953 BEITOSTØLEN
10
JOSTEIN HETLAND Stilling: Alder: 43 2952 BEITO
11
SIV MARIE BERGUM Stilling: Alder: 54 2953 BEITOSTØLEN
12
NILS ARNE SKEIE Stilling: Alder: 43 2952 BEITO
13
BEATE SUNDE KNUTSEN Stilling: Alder: 63 2953 BEITOSTØLEN
14
TERJE HÅLIMOEN Stilling: Alder: 30 2950 SKAMMESTEIN
15
BENTE HEGGE Stilling: Alder: 34 2950 SKAMMESTEIN
16
SIGBJØRN EVENSEN Stilling: Alder: 50 2952 BEITO
17
ANNE MARIE HOVI Stilling: Alder: 51 2953 BEITOSTØLEN
18
CATHRINE WALDAL SVEEN Stilling: Alder: 38 2950 SKAMMESTEIN
19
JON ARILD MYRVOLD Stilling: Alder: 43 2953 BEITOSTØLEN
20
GUDRUN KRISTINE SÆLID Stilling: Alder: 59 2950 SKAMMESTEIN