HEENSÅSEN SOKN

c/o Vang kirkelige fellesråd, 2975 VANG I VALDRES 61 36 85 00 guro.hovda@vang.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ELLEN ANNE HOVDA 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
ANNE LAJORD BELSHEIM 56 år,
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
ELISABETH SKEIE ØRAKER 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
HELGE SVEINHAUG 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer

Varamedlemmer

SØLVI HAVRO 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
ERIK ANDRE FLAATE LIEN 28 år,
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
EGIL HAUGEN 47 år,
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
HARALD HØYME 49 år,
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
BERIT NEFSTAD 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ELLEN ANNE HOVDA Stilling: Alder: 59 2975 VANG I VALDRES
2
HELGE SVEINHAUG Stilling: Alder: 59 2973 RYFOSS
3
ELISABETH SKEIE ØRAKER Stilling: Alder: 43 2975 VANG I VALDRES
4
HARALD HØYME Stilling: Alder: 46 2975 VANG I VALDRES
5
MARIT KVISSEL Stilling: Alder: 42 2975 VANG I VALDRES
6
ERIK ANDRE FLAATE LIEN Stilling: Alder: 25 2973 RYFOSS
7
SØLVI HAVRO Stilling: Alder: 57 2975 VANG I VALDRES
8
ANNE LAJORD BELSHEIM Stilling: Alder: 53 2973 RYFOSS
9
TOM NORVALL GRANLUND Stilling: Alder: 50 2975 VANG I VALDRES
10
EGIL HAUGEN Stilling: Alder: 44 2973 RYFOSS
11
BERIT NEFSTAD Stilling: Alder: 64 2975 VANG I VALDRES
12
BJØRN VOLLHEIM Stilling: Alder: 58 2973 RYFOSS