KONNERUD SOKN

3032 DRAMMEN 32 98 92 80 konnerud@drammen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

CHRISTINE FOSSEN 57 år, Politimester
Nominasjonskomiteens liste 970 stemmer
ELISABETH ONSHUUS MARTENS 49 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 949 stemmer
DAGFINN HODT 72 år, Advokat
Nominasjonskomiteens liste 902 stemmer
TROND MARTENS 51 år, Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 897 stemmer
CAMILLA SÆTRE 27 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 881 stemmer
HILDE STENERUD 54 år, Virksomhetsleder
Nominasjonskomiteens liste 879 stemmer
TORKJELL HOVDE 69 år, Logoped
Nominasjonskomiteens liste 877 stemmer
JON-TERJE HALLE KARLSEN 48 år, Fagansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 874 stemmer

Varamedlemmer

HEIKKI SCHMIDT 52 år, Logistikkansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 858 stemmer
JANNE BERGO HANSEN 46 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 856 stemmer
TOVE HODT 72 år, Pensjonert sykepleie
Nominasjonskomiteens liste 856 stemmer
ESPEN KVAMEN AMUNDSEN 40 år, Programkoordinator
Nominasjonskomiteens liste 850 stemmer
TROND OS HAARE 44 år, Virksomhetsarkitekt
Nominasjonskomiteens liste 831 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
DAGFINN HODT Stilling: Advokat Alder: 68 3032 DRAMMEN
2
ELISABETH ONSHUUS MARTENS Stilling: Lærer Alder: 45 3033 DRAMMEN
3
HEIKKI SCHMIDT Stilling: Logistikkansvarlig Alder: 48 3033 DRAMMEN
4
JON-TERJE HALLE KARLSEN Stilling: Fagansvarlig Alder: 44 3031 DRAMMEN
5
TROND MARTENS Stilling: Arkitekt Alder: 47 3033 DRAMMEN
6
HILDE STENERUD Stilling: Virksomhetsleder Alder: 50 3033 DRAMMEN
7
JANNE BERGO HANSEN Stilling: Sykepleier Alder: 42 3031 DRAMMEN
8
CAMILLA SÆTRE Stilling: Helsefagarbeider Alder: 23 3030 DRAMMEN
9
CHRISTINE FOSSEN Stilling: Politimester Alder: 53 3030 DRAMMEN
10
TROND OS HAARE Stilling: Virksomhetsarkitekt Alder: 40 3031 DRAMMEN
11
TOVE HODT Stilling: Pensjonert sykepleie Alder: 68 3032 DRAMMEN
12
ESPEN KVAMEN AMUNDSEN Stilling: Programkoordinator Alder: 36 3033 DRAMMEN
13
TORKJELL HOVDE Stilling: Logoped Alder: 65 3032 DRAMMEN