KOMNES SOKN

Efteløt menighetskontor, 3618 SKOLLENBORG 32 86 61 82 kirkekontoret.sandsvar@kongsberg.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ØYSTEIN SAND 65 år, Naturforvalter
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
HANNE KROKRUD 50 år, Fagleder
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
JEANETTE WERONICA LAURITZEN MYRVOLD 35 år, Instruktør
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
SARAH JUDITH SCHICK HOVELSTAD 57 år, Bibliotekar
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
HEIDI ANITA OLSEN 43 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
HILDE JØRNBY HYLLSETH 63 år, Fostermor
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer

Varamedlemmer

MALENA UELAND 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
MONA RINGEN 48 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
BENTE FROGNER 44 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
JOHN NEFTON MELÅS 58 år, Vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
ASTRID TRONDSEN 61 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ØYSTEIN SAND Stilling: Naturforvalter Alder: 62 3648 PASSEBEKK
2
SARAH JUDITH SCHICK HOVELSTAD Stilling: Bibliotekar Alder: 54 3648 PASSEBEKK
3
HILDE JØRNBY HYLLSETH Stilling: Fostermor Alder: 60 3648 PASSEBEKK
4
BENTE FROGNER Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 41 3647 HVITTINGFOSS
5
INGER ASTRID THOMASSEN Stilling: Pensjonist Alder: 63 3648 PASSEBEKK
6
JOHN NEFTON MELÅS Stilling: Vaktmester Alder: 55 3647 HVITTINGFOSS
7
MALENA UELAND Stilling: Pensjonist Alder: 71 3647 HVITTINGFOSS
8
HANNE KROKRUD Stilling: Fagleder Alder: 47 3648 PASSEBEKK
9
MONA RINGEN Stilling: Konsulent Alder: 45 3647 HVITTINGFOSS
10
HEIDI ANITA OLSEN Stilling: Renholder Alder: 40 3647 HVITTINGFOSS
11
JEANETTE WERONICA LAURITZEN MYRVOLD Stilling: Instruktør Alder: 32 3647 HVITTINGFOSS
12
KARIANNE BORGE NØRSTERUD Stilling: Økonom Alder: 47 3647 HVITTINGFOSS
13
ASTRID TRONDSEN Stilling: Husmor Alder: 58 3647 HVITTINGFOSS