TUFT SOKN

Efteløt menighetskontor, 3618 SKOLLENBORG 32 86 61 82 kirkekontoret.sandsvar@kongsberg.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE BERGER 63 år, Politiker
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
TROND ØXNEVAD 45 år, Politibetjent
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
KARI DOKKA 69 år, Freelanser
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
STEINAR AANSTAD 60 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
SOLVEIG HELEN MOSKVIL 44 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
BENTE VIK 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
MONICA LARSEN 36 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
HILDE VESETRUD FOSS 53 år, Helsesøster
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemmer

HEIDI ELISABETH SVENDSEN 55 år, Industrimontør
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
ANNE GRETHE ULVÆR 44 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
RUNE SIGBJØRN JOHANSEN 63 år, Vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
STEINAR AANSTAD Stilling: Ingeniør Alder: 57 3647 HVITTINGFOSS
2
ANNE BERGER Stilling: Politiker Alder: 60 3647 HVITTINGFOSS
3
TROND ØXNEVAD Stilling: Politibetjent Alder: 42 3647 HVITTINGFOSS
4
SOLVEIG HELEN MOSKVIL Stilling: Hjemmeværende Alder: 41 3647 HVITTINGFOSS
5
ANNE GRETHE ULVÆR Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 41 3647 HVITTINGFOSS
6
BENTE VIK Stilling: Pensjonist Alder: 66 3647 HVITTINGFOSS
7
RUNE SIGBJØRN JOHANSEN Stilling: Vaktmester Alder: 60 3647 HVITTINGFOSS
8
KARI DOKKA Stilling: Freelanser Alder: 66 3647 HVITTINGFOSS
9
HEIDI ELISABETH SVENDSEN Stilling: Industrimontør Alder: 52 3647 HVITTINGFOSS
10
MONICA LARSEN Stilling: Hjelpepleier Alder: 33 3647 HVITTINGFOSS
11
HILDE VESETRUD FOSS Stilling: Helsesøster Alder: 50 3647 HVITTINGFOSS