NORDERHOV OG ASK SOKN

Gilegata 10, 3512 HØNEFOSS 48 13 41 57 norderhov.kirkekontor@ringerike.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TOVE-MARTHE SIMARUD NYHUUS 40 år, Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
LISBETH SCHOU TOLPINRUD 53 år, Regnskapssjef
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
BENTE KROGSRUD 58 år, -
Nominasjonskomiteens liste 352 stemmer
NINA WISNIAUSKAS RØDNINGEN 44 år, Kantinemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
GISLE ARNESEN 58 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
PAUL AAGE BJERKE 82 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
SIGURD HUSEBY 81 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
ELLEN PEDERSEN 62 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Varamedlemmer

ANNE MARIT SOLLI 52 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
KNUT VOLD 62 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
HILDE BENDZ 67 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LISBETH SCHOU TOLPINRUD Stilling: Regnskapssjef Alder: 50 3512 HØNEFOSS
2
TOVE-MARTHE SIMARUD NYHUUS Stilling: Pedagogisk leder Alder: 37 3519 HØNEFOSS
3
NINA WISNIAUSKAS RØDNINGEN Stilling: Kantinemedarbeider Alder: 41 3519 HØNEFOSS
4
BENTE KROGSRUD Stilling: - Alder: 55 3512 HØNEFOSS