NES SOKN

3510 HØNEFOSS 99 10 98 19 aadal.kirkekontor@ringerike.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SVEIN CARLSEN 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
ÅSTE BRATLI 58 år, Adm.konsulent
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
AUD ROTEBAKKDOKKEN HOLTE 46 år, Kontormedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
SIDSEL BERGSRUD GRANUM 65 år, Elevassistent
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Varamedlemmer

SVEIN ARNE PLADSEN 30 år, Brannkonstabel
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
ELIN DALSENG 45 år, Elevassistent
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
JANE IREN HOLDEN WAAGAARD 50 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
ALEKSANDER ÅSLI STUGÅRD 29 år, Brannkonstabel
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
ANDERS IVERSEN 65 år, -
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVEIN CARLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 3524 NES I ÅDAL
2
ÅSTE BRATLI Stilling: Adm.konsulent Alder: 54 3524 NES I ÅDAL
3
AUD ROTEBAKKDOKKEN HOLTE Stilling: Kontormedarbeider Alder: 42 3524 NES I ÅDAL
4
SVEIN ARNE PLADSEN Stilling: Brannkonstabel Alder: 26 3524 NES I ÅDAL
5
ELIN DALSENG Stilling: Elevassistent Alder: 41 3524 NES I ÅDAL
6
ANDERS IVERSEN Stilling: - Alder: 61 3524 NES I ÅDAL
7
KARI-MERETHE FINØEN Stilling: Renholder Alder: 30 3524 NES I ÅDAL
8
JANE IREN HOLDEN WAAGAARD Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 46 3524 NES I ÅDAL
9
ALEKSANDER ÅSLI STUGÅRD Stilling: Brannkonstabel Alder: 25 3524 NES I ÅDAL
10
SIDSEL BERGSRUD GRANUM Stilling: Elevassistent Alder: 61 3524 NES I ÅDAL
11
IDA AGNETHE MØLLER ALFSTAD Stilling: Lagermedarbeider Alder: 24 3524 NES I ÅDAL