VIKER SOKN

3510 HØNEFOSS 99 10 98 19 aadal.kirkekontor@ringerike.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

THORBJØRN TANGESTUEN 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
MARIANN OPPERUD 46 år, Fagtekniker
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
GUNNAR SIGMUND DIGNÆS 59 år, bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
BENTE ANITA NYHUS 52 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer

Varamedlemmer

SVEIN ROAR BERGMANN THORSEN 62 år, Kjørelærer
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
ALFHILD BUTTINGSRUD 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
ANNE TANGEN DIGNÆS 53 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
JOHN JOHANSEN SKAGNES 53 år, Fagoperatør
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
KARIANNE STENSETH SEVALDRUD 31 år, Pleieassistent
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
THORBJØRN TANGESTUEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 3516 HØNEFOSS
2
JOHN JOHANSEN SKAGNES Stilling: Fagoperatør Alder: 49 3524 NES I ÅDAL
3
SVEIN ROAR BERGMANN THORSEN Stilling: Kjørelærer Alder: 58 3525 HALLINGBY
4
MARIANN OPPERUD Stilling: Fagtekniker Alder: 42 3516 HØNEFOSS
5
ALFHILD BUTTINGSRUD Stilling: Pensjonist Alder: 70 3525 HALLINGBY
6
BENTE ANITA VIKEN Stilling: Konsulent Alder: 48 3525 HALLINGBY
7
GUNNAR SIGMUND DIGNÆS Stilling: bussjåfør Alder: 55 3516 HØNEFOSS
8
ANNE TANGEN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 49 3516 HØNEFOSS
9
KARIANNE STENSETH SEVALDRUD Stilling: Pleieassistent Alder: 27 3516 HØNEFOSS