TYRISTRAND SOKN

Storgata 11, 3510 HØNEFOSS 48 13 41 57 norderhov.kirkekontor@ringerike.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KJELL OVE NESHEIM 57 år, Montasjesjef
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
ØYSTEIN FRIVOLD 62 år, Musikk- og kulturarb
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
LILLIAN BREKKEN KVANNLI 53 år, Kundeansvarlig bank
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
SANNA GRØNLID 59 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
TOVE TORGERSBRÅTEN 66 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
KARI LILLELAND 50 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer

Varamedlemmer

TURID KROGSTAD 68 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer
ASLE GUNNAR GIRE DAHL 76 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
KIRSTEN RUSTE 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
MONA ELISABETH FJELLSTAD 49 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 346 stemmer
GUNN ØVEREN 65 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL OVE NESHEIM Stilling: Montasjesjef Alder: 54 3533 TYRISTRAND
2
LILLIAN BREKKEN KVANNLI Stilling: Kundeansvarlig bank Alder: 50 3533 TYRISTRAND
3
ØYSTEIN FRIVOLD Stilling: Musikk- og kulturarb Alder: 59 3533 TYRISTRAND
4
MONA ELISABETH FJELLSTAD Stilling: Lærer Alder: 46 3533 TYRISTRAND
5
ASLE GUNNAR GIRE DAHL Stilling: Pensjonist Alder: 73 3533 TYRISTRAND
6
TOVE TORGERSBRÅTEN Stilling: Hjemmeværende Alder: 63 3533 TYRISTRAND
7
KIRSTEN RUSTE Stilling: Pensjonist Alder: 71 3533 TYRISTRAND
8
ANNE GRETHE WALDERSTØEN Stilling: Butikksjef Alder: 61 3533 TYRISTRAND
9
GUNN ØVEREN Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 62 3533 TYRISTRAND
10
TURID KROGSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 65 3533 TYRISTRAND
11
BRITT RANDI MEDALEN Stilling: Renholder Alder: 45 3533 TYRISTRAND
12
KARI LILLELAND Stilling: Helsefagarbeider Alder: 47 3533 TYRISTRAND
13
ANNE LØVAAS Stilling: Pensjonist Alder: 68 3533 TYRISTRAND
14
SANNA GRØNLID Stilling: Rådgiver Alder: 56 3533 TYRISTRAND