SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN

Gamle Drammensvei 2, 3430 SPIKKESTAD 31 29 28 00 post@royken.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ALISE NARJORD THUE 39 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 866 stemmer
MERETHE HOLST 31 år, Butikksjef
Nominasjonskomiteens liste 859 stemmer
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN 53 år, Seniorkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 854 stemmer
INGEBORG CECILIE TINGDAL TUNE 66 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 837 stemmer
ARNE VADSETH 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
BJØRN DAVID BERGER 58 år, Senioringeniør
Nominasjonskomiteens liste 806 stemmer

Varamedlemmer

RAGNA MARGRETHE MEVIK 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 799 stemmer
LARS ANDREAS KIRKERUD 74 år, Pensonist
Nominasjonskomiteens liste 793 stemmer
ØYVIND SØNSTERUD PETTERSON 52 år, Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer
MICHELLE LORRAINE BRAZUKAS ANDERSEN 55 år, Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 773 stemmer
ANNE-MARIE HOGSTAD 69 år,
Tilføyd valgbar person 1 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNAR VOLDEN Stilling: Seniorkonsulent Alder: 50 3478 NÆRSNES
2
INGEBORG CECILIE TINGDAL TUNE Stilling: Sykepleier Alder: 63 3470 SLEMMESTAD
3
MICHELLE LORRAINE BRAZUKAS ANDERSEN Stilling: Konsulent Alder: 52 3470 SLEMMESTAD
4
ALISE NARJORD THUE Stilling: Adjunkt Alder: 36 3470 SLEMMESTAD
5
BJØRN DAVID BERGER Stilling: Senioringeniør Alder: 55 3470 SLEMMESTAD
6
ØYVIND SØNSTERUD PETTERSON Stilling: Prosjektleder Alder: 49 3470 SLEMMESTAD
7
MERETHE HOLST Stilling: Butikksjef Alder: 28 3440 RØYKEN
8
ARNE VADSETH Stilling: Pensjonist Alder: 64 3478 NÆRSNES
9
RAGNA MARGRETHE MEVIK Stilling: Pensjonist Alder: 74 3470 SLEMMESTAD
10
LARS ANDREAS KIRKERUD Stilling: Pensonist Alder: 71 3470 SLEMMESTAD