HOLE SOKN

3530 RØYSE 32 15 71 49 post@hole.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD 56 år, Personalrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 614 stemmer
KYRRE KLEVBERG 50 år, Feltprest
Nominasjonskomiteens liste 581 stemmer
FRITHJOF RUDSTADEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 579 stemmer
NIMA KRISTINE WELO 49 år, Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 579 stemmer
SVEIN SOLHEIM 66 år, IT-konsulent
Nominasjonskomiteens liste 570 stemmer
MADS KVELLO BERGER 44 år, Byggesaksbehandler
Nominasjonskomiteens liste 564 stemmer
PER NØSTERUD 67 år, Tilrettelegger
Nominasjonskomiteens liste 558 stemmer
MARI PERSDATTER LEHTISYRJÄ HAFNOR 32 år, Resepsjonist
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer

Varamedlemmer

MARI LIEN 40 år, Spes.ped.koordinator
Nominasjonskomiteens liste 546 stemmer
HANNE KAREN LIEN 50 år, Driftsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
NORALV HOLM 55 år, Offiser
Nominasjonskomiteens liste 536 stemmer
KARSTEIN JOHAN HODDEVIK 69 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
CHRISTIN STRØM 67 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 532 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE KRISTIN MOEN FRIVOLD Stilling: Personalrådgiver Alder: 52 3530 RØYSE
2
HANNE KAREN LIEN Stilling: Driftsansvarlig Alder: 46 3531 KROKKLEIVA
3
KYRRE KLEVBERG Stilling: Feltprest Alder: 46 3530 RØYSE
4
MARI PERSDATTER LEHTISYRJÄ HAFNOR Stilling: Resepsjonist Alder: 28 3512 HØNEFOSS
5
CHRISTIN STRØM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3530 RØYSE
6
MADS KVELLO BERGER Stilling: Byggesaksbehandler Alder: 40 3531 KROKKLEIVA
7
FRITHJOF RUDSTADEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 3530 RØYSE
8
KARSTEIN JOHAN HODDEVIK Stilling: Pensjonist Alder: 65 3531 KROKKLEIVA
9
MARI LIEN Stilling: Spes.ped.koordinator Alder: 36 3512 HØNEFOSS
10
NIMA KRISTINE WELO Stilling: Pedagogisk leder Alder: 45 3530 RØYSE
11
PER NØSTERUD Stilling: Tilrettelegger Alder: 63 3530 RØYSE
12
NORALV HOLM Stilling: Offiser Alder: 51 3512 HØNEFOSS
13
SVEIN SOLHEIM Stilling: IT-konsulent Alder: 62 3538 SOLLIHØGDA