HEMSEDAL SOKN

, 3560 HEMSEDAL 31 40 88 45 kyrkjekontoret@hemsedal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

SISSEL RUDNINGEN 49 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 586 røyster
STIAN MØLLERPLASS 42 år, Markedsansvarleg
Lista til nominasjonskomiteen 570 røyster
ANDERS SOLBAKKEN 32 år, Bussjåfør
Lista til nominasjonskomiteen 545 røyster
TORJUS LIEN 33 år, Bonde/Heisførar
Lista til nominasjonskomiteen 538 røyster
LIV GJÆRDE 61 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 505 røyster
UNNI BJØRKE 53 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 497 røyster

Varamedlemer

RUT RIMSTAD-INTELHUS 40 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 480 røyster
FELIX MEDIAA LENNING 42 år, Diplomingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 478 røyster
OLE EMBRIKGÅRD 47 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 465 røyster
ASLAK JORDHEIM 64 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 461 røyster
EINAR THORSET 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 458 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
STIAN MØLLERPLASS Stilling: Markedsansvarleg Alder: 38 3560 HEMSEDAL
2
SISSEL RUDNINGEN Stilling: Lærar Alder: 45 3560 HEMSEDAL
3
FELIX MEDIAA LENNING Stilling: Diplomingeniør Alder: 38 3560 HEMSEDAL
4
LIV GJÆRDE Stilling: Lærar Alder: 57 3560 HEMSEDAL
5
TORJUS LIEN Stilling: Bonde/Heisførar Alder: 29 3560 HEMSEDAL
6
UNNI BJØRKE Stilling: Lærar Alder: 49 3560 HEMSEDAL
7
ANDERS SOLBAKKEN Stilling: Bussjåfør Alder: 28 3560 HEMSEDAL
8
OLE EMBRIKGÅRD Stilling: Bonde Alder: 43 3560 HEMSEDAL
9
ASLAK JORDHEIM Stilling: Bonde Alder: 60 3560 HEMSEDAL
10
EINAR THORSET Stilling: Pensjonist Alder: 65 3560 HEMSEDAL
11
RUT RIMSTAD-INTELHUS Stilling: Lærar Alder: 36 3560 HEMSEDAL