ÅL SOKN

3570 ÅL 32 08 61 61 aal.kyrkje@hallingnett.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

EINAR BRATTEGARD 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 624 røyster
ANNE KARINA URVING TUNESTVEIT 59 år, Lege
Lista til nominasjonskomiteen 615 røyster
ØYSTEIN KILDE 47 år, Driftsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 613 røyster
TORIL STADSVOLL SØNSTEBY 71 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 607 røyster

Varamedlemer

ANDERS BEKKESTAD 46 år, Dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 589 røyster
PÅL KASPER MIKKELRUD 55 år, Lensmann
Lista til nominasjonskomiteen 588 røyster
BERIT HAJEM 73 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 571 røyster
MORGAN SLÅTTO 39 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 560 røyster
STEIN-OVE THON 34 år, Snikkar
Lista til nominasjonskomiteen 555 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ØYSTEIN KILDE Stilling: Driftsleiar Alder: 44 3570 ÅL
2
ANNE KARINA URVING TUNESTVEIT Stilling: Lege Alder: 56 3570 ÅL
3
EINAR BRATTEGARD Stilling: Pensjonist Alder: 74 3570 ÅL
4
ANNE KRISTIN THOEN Stilling: Reknskapsførar Alder: 32 3570 ÅL
5
PÅL KASPER MIKKELRUD Stilling: Lensmann Alder: 52 3570 ÅL
6
BERIT HAJEM Stilling: Pensjonist Alder: 70 3570 ÅL
7
ANDERS BEKKESTAD Stilling: Dagleg leiar Alder: 43 3570 ÅL
8
TORIL STADSVOLL SØNSTEBY Stilling: Pensjonist Alder: 68 3570 ÅL
9
MORGAN SLÅTTO Stilling: Lærar Alder: 36 3570 ÅL
10
DAGRUN KRISTINE AAS ILSTAD Stilling: Lærar Alder: 64 3570 ÅL
11
TOR EGIL KASLEGARD Stilling: Tømrar Alder: 44 3570 ÅL
12
STEIN-OVE THON Stilling: Snikkar Alder: 31 3570 ÅL
13
GUNN ELEN ARNEBERG HANSEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 58 3570 ÅL
14
WENCHE SKÅR-EKSE Stilling: PP-rådgjevar Alder: 46 3570 ÅL
15
KARI INGER DRÅGEN BRYE Stilling: Sjølvst. næringsdriv Alder: 55 3570 ÅL