TORPO SOKN

, 3579 TORPO 32 08 61 61 aal.kyrkje@hallingnett.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

OLAV MOEN 69 år, Selgar/pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 226 røyster
OVE BRÅTEN 59 år, Dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 214 røyster

Varamedlemer

ELDBJØRG MOEN 58 år, Postbod
Lista til nominasjonskomiteen 176 røyster
VIGDIS VEDVIK GÅSTERUD 51 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 176 røyster
SVEIN MEDHUS 54 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 174 røyster
INGUNN SLAATTEN 49 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 170 røyster
SVEIN OVE STØLEN 55 år, Rådgjevar
Lista til nominasjonskomiteen 169 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
OLAV MOEN Stilling: Selgar/pensjonist Alder: 65 3579 TORPO
2
OVE BRÅTEN Stilling: Dagleg leiar Alder: 55 3579 TORPO
3
INGUNN SLAATTEN Stilling: Lærar Alder: 45 3579 TORPO
4
ELDBJØRG MOEN Stilling: Postbod Alder: 54 3579 TORPO
5
SVEIN MEDHUS Stilling: Bonde Alder: 50 3579 TORPO
6
SIGRID JOHNSRUD Stilling: Assistent Alder: 55 3579 TORPO
7
VIGDIS VEDVIK GÅSTERUD Stilling: Lærar Alder: 47 3579 TORPO
8
SVEIN OVE STØLEN Stilling: Rådgjevar Alder: 51 3579 TORPO
9
ANNE KRISTINE TVEIT Stilling: Barnehageassistent Alder: 59 3579 TORPO
10
WENCHE SMESTAD Stilling: Tannhelsesekretær Alder: 49 3579 TORPO