VESTFOSSEN SOKN

3320 VESTFOSSEN 32 25 26 50 post@eiker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ARILD BOGEN 71 år, Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 623 stemmer
TOVE ANITA REITAN 57 år, Barnehageassistent
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
TONE BOGEN 47 år, optikkerassistent
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
TONJE ELVEKROK 33 år, Barnehagelærer
Nominasjonskomiteens liste 526 stemmer
KARINA SANDENGEN REITAN 23 år, Assis. avlastn.bolig
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer
SILJE THERESE TALMO 31 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer

Varamedlemmer

INGRID MARIE ØSTERUD 31 år, Vernepl/ eplebonde
Nominasjonskomiteens liste 502 stemmer
VESLEMØY KRISTINE JELLUM TALMO 52 år, Gartnerimedarb.
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
BJØRN TORE GAARD HOVLAND 54 år, Elektring. jernbanev
Nominasjonskomiteens liste 492 stemmer
MARIT KAARHUS 62 år, Seniorrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
TORBJØRN SYLTE 41 år, Elektrikker
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD BOGEN Stilling: Pensjonert lærer Alder: 67 3320 VESTFOSSEN
2
TOVE ANITA REITAN Stilling: Barnehageassistent Alder: 53 3320 VESTFOSSEN
3
BJØRN TORE GAARD HOVLAND Stilling: Elektring. jernbanev Alder: 50 3320 VESTFOSSEN
4
TONE BOGEN Stilling: optikkerassistent Alder: 43 3320 VESTFOSSEN
5
OLE THORGEIR SOLHEIM THORESEN Stilling: Alder: 45 3320 VESTFOSSEN
6
SILJE THERESE TALMO Stilling: Student Alder: 27 3320 VESTFOSSEN
7
TONJE ELVEKROK Stilling: Barnehagelærer Alder: 29 3320 VESTFOSSEN
8
TORBJØRN SYLTE Stilling: Elektrikker Alder: 37 3320 VESTFOSSEN
9
KARINA REITAN Stilling: Assis. avlastn.bolig Alder: 19 3320 VESTFOSSEN
10
INGRID MARIE ØSTERUD Stilling: Vernepl/ eplebonde Alder: 27 3320 VESTFOSSEN
11
PERNILLE HARTVEDT SKISTAD Stilling: IT-ingeniør Alder: 37 3320 VESTFOSSEN
12
VESLEMØY KRISTINE TALMO Stilling: Gartnerimedarb. Alder: 48 3320 VESTFOSSEN
13
MARIT KAARHUS Stilling: Seniorrådgiver Alder: 58 3320 VESTFOSSEN