SJÅSTAD SOKN

Vestsideveien 263, 3405 LIER 32 22 02 70 kirkens.servicekontor@lier.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ODD LILLEMOEN TREFFEN 52 år, Markedssjef
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
ELLEN MERETHE ØIEN 48 år, b.h.assistent
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
ANNE KRISTINE HOLE 52 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 271 stemmer
HELGE DAMMEN 58 år, Veileder
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
INGER JOHANNE STENSEN 69 år, kont.fullm./pensj.
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
BIRGIT MARTE LYNGÅS 73 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer

Varamedlemmer

JORUN ELISABETH FUGLERUD 73 år, Pensj./selvst.ndr.
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ODD LILLEMOEN TREFFEN Stilling: Markedssjef Alder: 49 3405 LIER
2
ANNE KRISTINE HOLE Stilling: Rådgiver Alder: 49 3405 LIER
3
HELGE DAMMEN Stilling: Veileder Alder: 55 3405 LIER
4
JORUN ELISABETH FUGLERUD Stilling: Pensj./selvst.ndr. Alder: 70 3405 LIER
5
ELLEN MERETHE ØIEN Stilling: b.h.assistent Alder: 45 3405 LIER
6
BIRGIT MARTE LYNGÅS Stilling: Sykepleier Alder: 70 3405 LIER
7
INGER JOHANNE STENSEN Stilling: kont.fullm./pensj. Alder: 66 3404 LIER