FILTVET/TOFTE SOKN

LIDARENDE 1, 3482 TOFTE 32 27 84 02 filtvet.tofte.menighetsraad@kirken-hurum.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ESPEN BERGER 62 år, -
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
DAG TRYGVESSØN BERNTSEN 71 år,
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
NORVALD TILLUNG 67 år,
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
KNUT-ARNE EKERN 71 år,
Tilføyd valgbar person 5 stemmer
RAGNHILD EKERN BERG 73 år,
Tilføyd valgbar person 5 stemmer
SOLVEIG GRANLI 72 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer

Varamedlemmer

SØLVI K ENGH SANDENGEN 67 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
VIGDIS BERG ANDERSEN 65 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
SVEIN ERIK HARNES 40 år,
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
INGJERD SINGSTAD FRISNES 78 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
RANDI ROÅS 37 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ESPEN BERGER Stilling: - Alder: 59 3482 TOFTE