FILTVET/TOFTE SOKN

3482 TOFTE 32 27 84 02 filtvet.tofte.menighetsraad@kirken-hurum.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ESPEN BERGER 63 år, -
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
DAG TRYGVESSØN BERNTSEN 72 år,
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
NORVALD TILLUNG 68 år,
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
KNUT-ARNE EKERN 72 år,
Tilføyd valgbar person 5 stemmer
RAGNHILD EKERN BERG 74 år,
Tilføyd valgbar person 5 stemmer
SOLVEIG GRANLI 73 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer

Varamedlemmer

SØLVI K ENGH SANDENGEN 68 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
VIGDIS BERG ANDERSEN 66 år,
Tilføyd valgbar person 4 stemmer
SVEIN ERIK HARNES 41 år,
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
INGJERD SINGSTAD FRISNES 79 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
RANDI ROÅS 38 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ESPEN BERGER Stilling: - Alder: 59 3482 TOFTE