FLESBERG SOKN

3623 LAMPELAND 31 02 28 32 kirken@flesberg.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

VERA ZETTERQVIST 61 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
SOLVEIG GÜNTHER HAGEN 33 år, Opratør inginør
Nominasjonskomiteens liste 441 stemmer
ØYVIND HAMRE 52 år, Tekn.sjef Kbg.autom.
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer
ODDRUN HOFFART ULLAND 63 år, Regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
HALVARD SKJOLD 69 år, Bonde/pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
ANNE-BRITT JOHANNESEN 61 år, Selvst.næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer

Varamedlemmer

LENA OVERGAARD 28 år, Pleiemedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 397 stemmer
BJØRG INGER HELGERUD 71 år, Økonomi konsulent
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
LIV ANITA GODSTAD GRETTE 27 år, Masterstud i økonomi
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
AUD JORUNN BRÅTA LIER 64 år, Husmor
Nominasjonskomiteens liste 390 stemmer
UNNI KRISTOFFERSEN 70 år, Barnehage ass.
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
ANNE LENE STENHAUG BAKKE 53 år, Pleiemedhjelper
Nominasjonskomiteens liste 385 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE-BRITT JOHANNESEN Stilling: Selvst.næringsdriven Alder: 57 3623 LAMPELAND
2
ØYVIND HAMRE Stilling: Tekn.sjef Kbg.autom. Alder: 48 3620 FLESBERG
3
UNNI KRISTOFFERSEN Stilling: Barnehage ass. Alder: 66 3624 LYNGDAL I NUMED
4
HALVARD SKJOLD Stilling: Bonde/pensjonist Alder: 65 3614 KONGSBERG
5
SOLVEIG GÜNTHER HAGEN Stilling: Opratør inginør Alder: 29 3620 FLESBERG
6
AUD JORUNN BRÅTA LIER Stilling: Husmor Alder: 60 3624 LYNGDAL I NUMED
7
ODDRUN HOFFART ULLAND Stilling: Regnskapsfører Alder: 59 3614 KONGSBERG
8
KÅRE ODDVAR KJENNERUD Stilling: Ufør Alder: 66 3623 LAMPELAND
9
BJØRG INGER HELGERUD Stilling: Økonomi konsulent Alder: 67 3624 LYNGDAL I NUMED
10
OLAUG KARIN JONRUD Stilling: Pensjonist Alder: 67 3622 SVENE
11
ANNE LENE STENHAUG BAKKE Stilling: Pleiemedhjelper Alder: 49 3620 FLESBERG
12
VERA ZETTERQVIST Stilling: Daglig leder Alder: 57 3622 SVENE
13
LENA OVERGAARD Stilling: Pleiemedarbeider Alder: 24 3620 FLESBERG
14
LIV ANITA GODSTAD GRETTE Stilling: Masterstud i økonomi Alder: 23 3622 SVENE