NORE SOKN

3630 RØDBERG 32 74 25 90 kirkekontoret@nore.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MERETE BEKKESETH BRANDSGÅRD 43 år, .
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
INGER LASSEGÅRD 43 år, .
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
ANNE BEATE RYE TEIGEN 50 år, .
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
LARS FULLU 50 år, .
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer

Varamedlemmer

INGER SJAAVAAG 50 år, .
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
SIGRID IMINGEN DEINBOLL 79 år, .
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
DANIEL SÆLE 31 år, .
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
GRO KOLLANDSRUD 67 år, .
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
HEIDI FEDJE 46 år, .
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE BEATE RYE TEIGEN Stilling: . Alder: 47 3629 NORE
2
MERETE BEKKESETH BRANDSGÅRD Stilling: . Alder: 40 3630 RØDBERG
3
DANIEL SÆLE Stilling: . Alder: 28 3629 NORE
4
GRO KOLLANDSRUD Stilling: . Alder: 64 3630 RØDBERG
5
KIM HELLIK GAUKSRUD HAUG Stilling: . Alder: 27 3630 RØDBERG
6
SIGRID IMINGEN DEINBOLL Stilling: . Alder: 76 3629 NORE
7
INGER LASSEGÅRD Stilling: . Alder: 40 3630 RØDBERG
8
LARS FULLU Stilling: . Alder: 47 3629 NORE
9
INGER SJAAVAAG Stilling: . Alder: 47 3630 RØDBERG
10
HEIDI FEDJE HAGEN Stilling: . Alder: 43 3630 RØDBERG
11
ELSE BEKKESETH Stilling: . Alder: 67 3630 RØDBERG
12
KARL ODDBJØRN KNUDSEN Stilling: . Alder: 80 3630 RØDBERG
13
ANITA ERIKSEN Stilling: . Alder: 49 3629 NORE