UVDAL SOKN

3630 RØDBERG 32 74 25 90 kirkekontoret@nore.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TOVE GUTON 57 år, .
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
ARNE GUNNAR HAUGEN 47 år, .
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
AUD TORILD RØISGAARD 73 år, .
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
WIBEKKE TUFTO 51 år, .
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer

Varamedlemmer

STIAN IMINGEN 33 år, .
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
RITA HAGEN 55 år, .
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
INGUNN MARIE SÆTTEM 72 år, .
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
HALVOR O SVENDSEN 72 år, .
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
ASLAUG ODDBJØRG AMUNDSEN 71 år, .
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE GUNNAR HAUGEN Stilling: . Alder: 44 3632 UVDAL
2
AUD TORILD RØISGAARD Stilling: . Alder: 70 3632 UVDAL
3
WIBEKKE TUFTO Stilling: . Alder: 48 3632 UVDAL
4
STIAN IMINGEN Stilling: . Alder: 30 3632 UVDAL
5
INGUNN MARIE SÆTTEM Stilling: . Alder: 69 3632 UVDAL
6
HALVOR O SVENDSEN Stilling: . Alder: 69 3632 UVDAL
7
TOVE GUTON Stilling: . Alder: 54 3632 UVDAL
8
OLAV VIKAN Stilling: . Alder: 65 3632 UVDAL
9
RITA HAGEN Stilling: . Alder: 52 3632 UVDAL
10
OVE HELGESPLASS Stilling: . Alder: 58 3632 UVDAL
11
ASLAUG ODDBJØRG AMUNDSEN Stilling: . Alder: 68 3632 UVDAL