TUNHOVD SOKN

3630 RØDBERG 32 74 25 90 kirkekontoret@nore.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

WENCHE KRISTIN SEIM 62 år, .
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer
GEIR BJØRNAR SOLBAKKEN 38 år, .
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
ELLEN MARIT FJELLHEIM 56 år, .
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
JØRN VIDAR LINDBORG 70 år, .
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer

Varamedlemmer

REGINA LEVORSEN 58 år, .
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
GERD TOVE HAGA HALLINGSTAD 65 år, .
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
ELLEN KARIN ENDRESTØL MEDGÅRD 66 år, .
Nominasjonskomiteens liste 68 stemmer
HÅVARD ROTEGÅRD 50 år, .
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
ALF ROAR MYHRE 62 år, .
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD TOVE HAGA HALLINGSTAD Stilling: . Alder: 62 3544 TUNHOVD
2
ELLEN MARIT FJELLHEIM Stilling: . Alder: 53 3544 TUNHOVD
3
WENCHE KRISTINE SEIM Stilling: . Alder: 59 3544 TUNHOVD
4
ELLEN KARIN ENDRESTØL MEDGÅRD Stilling: . Alder: 63 3544 TUNHOVD
5
GEIR BJØRNAR SOLBAKKEN Stilling: . Alder: 35 3544 TUNHOVD
6
HÅVARD ROTEGÅRD Stilling: . Alder: 47 3544 TUNHOVD
7
REGINA LEVORSEN Stilling: . Alder: 55 3544 TUNHOVD
8
ALF ROAR MYHRE Stilling: . Alder: 59 3544 TUNHOVD
9
JØRN VIDAR LINDBORG Stilling: . Alder: 67 3544 TUNHOVD