DOVRE SOKN

2662 DOVRE 61 24 00 36 post@dovre.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

GURI RUSTE 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 348 røyster
SONJA RYKHUS 48 år,
Lista til nominasjonskomiteen 348 røyster
HELLE HUNDEVADT 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 346 røyster
HANS INGVALD HOVDE 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 332 røyster

Varamedlemer

TOVE JENNY QVAN 55 år,
Lista til nominasjonskomiteen 329 røyster
STEINAR OLA LANDHEIM 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 326 røyster
GUDRUN URSTAD RUDI 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 317 røyster
AUD REIDUN BØE ØIEN 70 år,
Lista til nominasjonskomiteen 311 røyster
ANN KRISTIN GIPLING BONSAKSEN 40 år,
Lista til nominasjonskomiteen 299 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
GURI RUSTE Stilling: Alder: 50 2662 DOVRE
2
HANS INGVALD HOVDE Stilling: Alder: 49 2662 DOVRE
3
SONJA RYKHUS Stilling: Alder: 45 2662 DOVRE
4
HELLE HUNDEVADT Stilling: Alder: 57 2662 DOVRE
5
STEINAR OLA LANDHEIM Stilling: Alder: 62 2662 DOVRE
6
ANN KRISTIN GIPLING BONSAKSEN Stilling: Alder: 37 2662 DOVRE
7
AUD REIDUN BØE ØIEN Stilling: Alder: 67 2663 DOVRESKOGEN
8
TOVE JENNY QVAN Stilling: Alder: 52 2662 DOVRE
9
GUDRUN URSTAD RUDI Stilling: Alder: 50 2662 DOVRE