HOLMESTRAND SOKN

Havnegaten 7, 3080 HOLMESTRAND 33 06 40 50 post@holmestrand.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BJØRN ØYVIND NYMOEN 70 år,
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
TURID ELEONOR KLEVJER 74 år,
Nominasjonskomiteens liste 196 stemmer

Varamedlemmer

PAUL EDVARD THODE 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
BRITA LEGANGER JOHNSEN 72 år,
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
ESTENSI LAURA LIMACHE CUTIMBO 38 år,
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN ØYVIND NYMOEN Stilling: Alder: 67 3080 HOLMESTRAND
2
TURID ELEONOR KLEVJER Stilling: Alder: 71 3080 HOLMESTRAND
3
PAUL EDVARD THODE Stilling: Alder: 47 3085 HOLMESTRAND
4
BRITA LEGANGER JOHNSEN Stilling: Alder: 69 3080 HOLMESTRAND
5
ESTENSI LAURA LIMACHE CUTIMBO Stilling: Alder: 35 3080 HOLMESTRAND