HEDRUM SOKN

Romberggata 4, 3256 LARVIK 33 17 30 00 kirkevergen@larvik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KJELL ØSTBY 61 år, Fagkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 394 stemmer
BJØRNAR STENSVOLD 33 år, Maskinfører
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
AUDUN SEIERSTAD 48 år, Bonde
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer
ODA SIBILLE MØRK MOEN 25 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
KARI ANNE BERGLAND 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
INGUNN HUNSKAAR 67 år, SFO-assistent
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer

Varamedlemmer

ELLEN ANDREA WESTRUM HVAMMEN 65 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
TONE CAMILLA HAUER 53 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
TOR BJØRVIK 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 356 stemmer
TOVE ALLUM 49 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
LARS MARTIN ÅRHOLT 67 år, Bonde/høvleriarbeide
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRNAR STENSVOLD Stilling: Maskinfører Alder: 30 3270 LARVIK
2
TONE CAMILLA HAUER Stilling: Lege Alder: 50 3282 KVELDE
3
ELLEN ANDREA WESTRUM HVAMMEN Stilling: Lærer Alder: 62 3270 LARVIK
4
KJELL ØSTBY Stilling: Fagkonsulent Alder: 58 3270 LARVIK
5
AUDUN SEIERSTAD Stilling: Bonde Alder: 45 3270 LARVIK
6
KARI ANNE BERGLAND Stilling: Pensjonist Alder: 68 3220 SANDEFJORD
7
INGUNN HUNSKAAR Stilling: SFO-assistent Alder: 64 3270 LARVIK
8
TOVE ALLUM Stilling: Student Alder: 46 3270 LARVIK
9
TOR BJØRVIK Stilling: Pensjonist Alder: 72 3270 LARVIK
10
ODA SIBILLE MØRK MOEN Stilling: Student Alder: 22 3220 SANDEFJORD
11
LARS MARTIN ÅRHOLT Stilling: Bonde/høvleriarbeide Alder: 64 3282 KVELDE