FON SOKN

VIKA, 3174 REVETAL 40 90 31 00 rekirkene@re.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

HARALD SOLBERG 68 år, .
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
KARIANNE SOLBERG KJÆRÅS 33 år, .
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
ROLF KRISTIAN JOHNSEN 62 år, .
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
BERTA GUNNERØD 41 år, .
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
WENCHE WEUM BUE 68 år, .
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
RAGNHILD ELISE FJELD 68 år, .
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer

Varamedlemmer

SISSEL FRELLUMSTAD 52 år, .
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
JAN ERIK BERG 63 år, .
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
IRENE LØNN HVIDSTEN 64 år, .
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
OLAUG KLAUSEN 79 år, .
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
MARIT JOHANNE MYHRE 73 år, .
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
HARALD SOLBERG Stilling: . Alder: 65 3174 REVETAL
2
WENCHE WEUM BUE Stilling: . Alder: 65 3174 REVETAL
3
ROLF KRISTIAN JOHNSEN Stilling: . Alder: 59 3174 REVETAL
4
BERTA GUNNERØD Stilling: . Alder: 38 3174 REVETAL
5
JAN ERIK BERG Stilling: . Alder: 60 3174 REVETAL
6
KARIANNE SOLBERG Stilling: . Alder: 30 3174 REVETAL
7
SISSEL FRELLUMSTAD Stilling: . Alder: 49 3174 REVETAL
8
IRENE LØNN HVIDSTEN Stilling: . Alder: 61 3174 REVETAL
9
MARIT JOHANNE MYHRE Stilling: . Alder: 70 3174 REVETAL
10
OLAUG KLAUSEN Stilling: . Alder: 76 3174 REVETAL
11
RAGNHILD ELISE FJELD Stilling: . Alder: 65 3174 REVETAL