VÅLE SOKN

MENIGHETSKONTORET, 3178 VÅLE 40 90 31 00 rekirkene@re.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

SVEIN TERJE KVESTAD 67 år, .
Nominasjonskomiteens liste 511 stemmer
LISE WOLDEN 44 år, .
Nominasjonskomiteens liste 490 stemmer
ARNFRID LYNGVED 58 år, .
Nominasjonskomiteens liste 487 stemmer
RAGNHILD JOHANNE NØKLAND 53 år, .
Nominasjonskomiteens liste 485 stemmer
GRO SOLBERG DAHL 52 år, .
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
ARNE KVAAL 72 år, .
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer

Varamedlemmer

VALBORG LID ENNE 70 år, .
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
ARNFINN GABRIELSEN 59 år, .
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
BJØRN GUNNERØD 64 år, .
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
SVEIN TERJE KVESTAD Stilling: . Alder: 64 3178 VÅLE
2
ARNE KVAAL Stilling: . Alder: 69 3178 VÅLE
3
ARNFRID LYNGVED Stilling: . Alder: 55 3178 VÅLE
4
ARNFINN GABRIELSEN Stilling: . Alder: 56 3083 HOLMESTRAND
5
VALBORG LID ENNE Stilling: . Alder: 67 3178 VÅLE
6
BJØRN GUNNERØD Stilling: . Alder: 61 3178 VÅLE
7
GRO SOLBERG DAHL Stilling: . Alder: 49 3174 REVETAL
8
RAGNHILD JOHANNE NØKLAND Stilling: . Alder: 50 3178 VÅLE
9
LISE WOLDEN Stilling: . Alder: 41 3178 VÅLE