VIVESTAD SOKN

Re Kirkekontor, 3174 REVETAL 40 90 31 00 rekirkene@re.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

RAGNHILD SKAR 55 år, .
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
TOM EINAR HOVET 57 år, .
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
INGRID ANNE SCHJEGSTAD LANGVED 61 år, .
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
TORE KRØGLID 72 år, .
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
BENTE OLSEN GAASLAND 54 år, .
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
DAG REINHART GUNNERUD 57 år, .
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer

Varamedlemmer

BRITT HEIDI BONDAL 54 år, .
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
JAN JENSEN 73 år, .
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
SVEIN KRISTIANSEN 63 år, .
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
EINAR KRISTIAN GRAN 61 år, .
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
EDITH LUNDE 73 år, .
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TOM EINAR HOVET Stilling: . Alder: 54 3175 RAMNES
2
RAGNHILD SKAR Stilling: . Alder: 52 3175 RAMNES
3
DAG REINHART GUNNERUD Stilling: . Alder: 54 3175 RAMNES
4
BENTE OLSEN GAASLAND Stilling: . Alder: 51 3175 RAMNES
5
EINAR KRISTIAN GRAN Stilling: . Alder: 58 3175 RAMNES
6
TORE KRØGLID Stilling: . Alder: 69 3175 RAMNES
7
JAN JENSEN Stilling: . Alder: 70 3175 RAMNES
8
SVEIN KRISTIANSEN Stilling: . Alder: 60 3175 RAMNES
9
INGRID ANNE SCHJEGSTAD LANGVED Stilling: . Alder: 58 3175 RAMNES
10
EDITH LUNDE Stilling: . Alder: 70 3175 RAMNES
11
BRITT HEIDI BONDAL Stilling: . Alder: 51 3175 RAMNES