ARNADAL SOKN

3160 STOKKE 33 50 12 20 post@stokke.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ØYVIND TRETTETEIG 54 år, Gartner
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
VERA IRENE HAUGAN ØKSNE 53 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
SIGNE TRETTETEIG 49 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
GRO TISLEVOLD 53 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
RUNE FEVANG 49 år, Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
ESPEN HAUGE 55 år, Fysioterapeut
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer

Varamedlemmer

VERONICA GJELSÅS 36 år, Operatør på Findus
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
BARBRO HÄGGBLAD 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
VERA IRENE HAUGAN ØKSNE Stilling: Lege Alder: 49 3158 ANDEBU
2
ØYVIND TRETTETEIG Stilling: Gartner Alder: 50 3158 ANDEBU
3
VERONICA GJELSÅS Stilling: Operatør på Findus Alder: 32 3158 ANDEBU
4
ESPEN HAUGE Stilling: Fysioterapeut Alder: 51 3160 STOKKE
5
SIGNE TRETTETEIG Stilling: Sykepleier Alder: 45 3158 ANDEBU
6
GRO TISLEVOLD Stilling: Daglig leder Alder: 49 3160 STOKKE
7
RUNE FEVANG Stilling: Prosjektleder Alder: 45 3158 ANDEBU
8
BARBRO HÄGGBLAD Stilling: Pensjonist Alder: 70 3158 ANDEBU