TJØME SOKN

3145 TJØME 33 06 77 10 kirken@tjome.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

PÅL PETTER SYSE 64 år, Konserndirektør
Nominasjonskomiteens liste 517 stemmer
ODD ANDREASSEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
ANETTE VAAGE SLÅTTO 47 år, Karriereveileder
Nominasjonskomiteens liste 501 stemmer
NILS-JAKOB MØYLAND 53 år, Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
INGRID LOUISE RINGØEN 22 år, Student
Nominasjonskomiteens liste 498 stemmer
ANDERS OTTERSEN 26 år, Driftskoordinator
Nominasjonskomiteens liste 497 stemmer

Varamedlemmer

SVEIN OMMUND RINGØEN 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 476 stemmer
HELGE JOHNSEN 69 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
NILS ERLING MOGENSEN 60 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
PER HOTVEDT NIELSEN 81 år, Forretningsdrivende
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
ELLEN THOMASSEN 75 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ODD ANDREASSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 3145 TJØME
2
SVEIN OMMUND RINGØEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 3145 TJØME
3
ANETTE VAAGE SLÅTTO Stilling: Karriereveileder Alder: 43 3145 TJØME
4
NILS-JAKOB MØYLAND Stilling: Prosjektleder Alder: 49 3145 TJØME
5
ANDERS OTTERSEN Stilling: Driftskoordinator Alder: 22 3145 TJØME
6
ANITA JEANETTE BANG Stilling: Styrer barnehage Alder: 51 3145 TJØME
7
ASTRID JORID RANDEN Stilling: Pensjonist Alder: 77 3145 TJØME
8
NILS ERLING MOGENSEN Stilling: Rådgiver Alder: 56 3145 TJØME
9
ELLEN THOMASSEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 3145 TJØME
10
INGRID LOUISE RINGØEN Stilling: Student Alder: 18 3145 TJØME
11
PER HOTVEDT NIELSEN Stilling: Forretningsdrivende Alder: 77 3145 TJØME
12
CECILIE MARIA ELISABETH VOSS Stilling: Prosjektleder Alder: 47 3145 TJØME
13
PÅL PETTER SYSE Stilling: Konserndirektør Alder: 60 3145 TJØME
14
UNN-TONE GRAVDAL Stilling: Miljøarbeider Alder: 53 3145 TJØME
15
OLE ERIK VOLD Stilling: Sjåfør Alder: 52 3145 TJØME
16
HELGE JOHNSEN Stilling: Daglig leder Alder: 65 3145 TJØME