KLEVSTRAND SOKN

3936 PORSGRUNN 35 56 34 20 klevstrand.menighetskontor@porsgrunn.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TONE KRINGLEBOTN BRYN 68 år, Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1460 stemmer
MARITA BRUUN 53 år, underdirektør
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1404 stemmer
JAN ERIK LANGANGEN 69 år, Advokat
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1402 stemmer
MONICA ENGAN 52 år, Barn/u.medarbeider
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1365 stemmer
MONICA LID 43 år, Trosopplærer
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1355 stemmer
ANNE DORIS KOBRO HJORT 50 år, Helsesøster
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1350 stemmer
IVAR GUNDERSEN 78 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1347 stemmer
BERIT KLEVJER 70 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1312 stemmer

Varamedlemmer

OLE JOHNNY DAHLE 76 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1311 stemmer
MAGNE AUK 70 år, Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1301 stemmer
SONJA HANSEN OMLI 63 år, Adm.sjef
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1299 stemmer
BJØRN OLAV NYGÅRD 53 år, Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1276 stemmer
TORUNN FLOR 73 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn) 1250 stemmer

Nominasjonskomiteens liste (Grønli stemmekrets benytter stemmeseddel for Porsgrunn sokn)

1
MARITA BRUUN Stilling: underdirektør Alder: 49 3949 PORSGRUNN
2
TONE KRINGLEBOTN BRYN Stilling: Vernepleier Alder: 64 3950 BREVIK
3
OLE JOHNNY DAHLE Stilling: Pensjonist Alder: 72 3931 PORSGRUNN
4
BERIT KLEVJER Stilling: Lærer Alder: 66 3930 PORSGRUNN
5
BJØRN OLAV NYGÅRD Stilling: Avdelingsleder Alder: 49 3943 PORSGRUNN
6
JAN ERIK LANGANGEN Stilling: Advokat Alder: 65 3947 LANGANGEN
7
IVAR GUNDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 74 3948 PORSGRUNN
8
MONICA ENGAN Stilling: Barn/u.medarbeider Alder: 48 3943 PORSGRUNN
9
MAGNE AUK Stilling: Rådgiver Alder: 66 3944 PORSGRUNN
10
MONICA LID Stilling: Trosopplærer Alder: 39 3943 PORSGRUNN
11
ANNE DORIS KOBRO HJORT Stilling: Helsesøster Alder: 46 3928 PORSGRUNN
12
GEIR JOHAN ADOLFSEN JOHANSEN Stilling: Uførepensjonist Alder: 47 3946 PORSGRUNN
13
SONJA HANSEN OMLI Stilling: Adm.sjef Alder: 59 3931 PORSGRUNN
14
TORUNN FLOR Stilling: Pensjonist Alder: 69 3929 PORSGRUNN